Profiel

Een woning is een dierbaar bezit. U ontleend er geborgenheid en veiligheid aan. Wanneer u op een moment aan uw woning verbeteringen laat aanbrengen dan wilt u dat dit vakkundig en met zorg gebeurd.  Dan is het fijn wanneer er gedurende het hele proces naar u geluisterd wordt en er met u wordt meegedacht. Ieder mens is verschillend en heeft specifieke wensen en behoeften. Keer op keer is het dan ook de uitdaging dit passend te beantwoorden en met voorliefde voor het ambacht de werkzaamheden naar ieders tevredenheid uit te voeren.

Toen ik in 2008 met mijn vrouw besloot om op voor onbepaalde tijd op reis te gaan wist ik niet dat dit uiteindelijk een ommekeer in mijn carrière zou gaan betekenen. Ik was op dat moment chef-kok in een verzorgingstehuis en werkte daarnaast als freelancer in den lande met name de biologische en vegetarische horeca. Er begon een tijd van herbezinning en nieuwe ervaringen opdoen.

Via het vrijwilligerswerk dat we in die tijd onderweg deden, vaak tegen kost en inwoning en op veelal biologische boerenbedrijven, strandden we ook op verbouwingsprojecten. Ik merkte hoe het werk mij uitdaagde en genoot van het plezier dat het me bracht.

Terug in Nederland begon ik intensief samen te werken met Timmerbedrijf Leo Gelauf. Om in te mogen haken in zijn 40- jarige ervaring in het timmer- en houtbewerkingsvak is erg waardevol gebleken. Ik hoop dan ook nog ver in zijn pensioen met Leo te mogen samenwerken.

Naast het timmervak begon ik mij ook te verdiepen in het isoleren van woningen. ik raakte wegwijs in de mogelijk- en onmogelijheden van HR-glas, dak- en muurisolatie en vloerisolatie. Gaandeweg ontwikkelde ik een voorkeur voor bepaalde soorten van isolatie, daarover wil ik u met plezier voorlichten.

In 2021 is Laura mee gaan doen in het bedrijf met het  verzorgen van schilderwerk. Daarnaast richten we ons ook op de artistieke mogelijkheden van het vak.

We ambiëren vertrouwensrelaties met duidelijke afspraken en heldere communicatie. Plezier in het werk en passie voor het vak zijn van primair belang. We bieden transparante offertes, waarbij u als klant een scherpe prijs verdient en wij als ambachtslieden een eerlijk loon.

Zo en nu aan het werk!